Unió Sindical Obrera de Catalunya Portada   |  Contacte   |  Login
USOC
Acció Sindical Sindicat Immigració Dones Joventut jubilats Serveis
Formació Comunicació" Legislació Normalització Afiliat
NOTÍCIES
MANIFEST PER AL RECONEIXEMENT LABORAL PER AL SEGUIMENT EDUCATIU DELS FILLS.

La Federació d'ensenyament de la USOC sempre hem defensat que la implicació de la família en l’educació i formació dels fills és un factor determinant per augmentar les possibilitats d’èxit escolar. Per tant, afavorir la participació dels pares en el seguiment de l’educació i formació dels seus fills, mitjançant la concessió dels oportuns permisos laborals, és un element essencial.

És per això que la FEUSO, juntament amb altres entitats a nivell estatal, hem signat un manifest on demanem:

Que s'estableixi amb caràcter general, un permís laboral temporal perquè pares i mares puguin absentar-se del treball en horari escolar, per tal de mantenir trobades amb els tutors del col·legi dels seus fills. Aquest permís, hauria adequar-se per a aquelles professions que s'hagin de desenvolupar en horaris o jornades especial, i s’hauria d’incloure a l’Estatut dels Treballadors i a l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, de manera que, sense perjudici de la negociació col·lectiva que pugui establir les concrecions particulars que siguin procedents en cada sector de l'activitat econòmica i productiva, es fixin les següents condicions mínimes:


• Dues hores per trimestre durant el curs escolar. Ampliable en una hora més en funció dels desplaçaments necessaris.
• Exclusivament per a entrevista amb els tutors dels fills o la direcció del centre docent.
• Justificables mitjançant l'acreditació expedida pel centre escolar.
• Per cada fill menor de 18 anys.
• En tot l'ensenyament no universitari.


26/02/2014

Untitled Document <<Tornar