Unió Sindical Obrera de Catalunya Portada   |  Contacte   |  Login
USOC
Acció Sindical Sindicat Immigració Dones Joventut jubilats Serveis
Formació Comunicació" Legislació Normalització Afiliat
DEPARTAMENT DE LA DONA

SECRETARIA DE LA DONA I PER LA IGUALTAT

La Secretaria de la Dona i per la Igualtat és un òrgan que comprèn tota l'estructura del sindicat (Unions i Federacions) i que tracta d'incidir prioritàriament a l'àmbit laboral  de les dones.

Treballa, conjuntament amb la Secretaria d’Acció Sindical, el desenvolupament de les polítiques de gènere en les seccions sindicals de les empreses.

És responsable, conjuntament amb la Secretaria General i la Secretaria de Relacions Institucionals i Comunicació, de les relacions institucionals i els posicionaments públics en matèria de Polítiques Socials.

OBJECTIUS DE LA SECRETARIA

-      Aconseguir  que es visualitzin les diverses realitats de la població activa que fan evident la necessitat d’un desenvolupament de polítiques d’igualtat, com a requisit imprescindible per aconseguir la cohesió social i la igualtat real.

-      Coordinar el funcionament dels departaments d’ immigració i joventut.

-      Garantir el compliment i aplicació de la Llei d’Igualtat d’Oportunitats entre homes i dones.

-      Assumir el compromís organitzatiu i sindical d’avançar en la consecució de la paritat representativa entre dones i homes. Aconseguir-la en els òrgans de direcció de les Unions Comarcals, de les Federacions Nacionals i de la Comissió Executiva de la Unió Nacional

-      Procurar dotar en els òrgans de direcció d’un o una dirigent responsable de treballar transversalment   les polítiques d’igualtat en l’activitat sindical.

-      Aconseguir que s’incloguin en les seccions sindicals, i sempre que sigui possible, un o una representant d’igualtat.

-      Conscienciar a les dones a que participin en la Negociació Col·lectiva per millorar les condicions laborals.  

-      Afavorir la inserció laboral de les dones.

-      Lluitar contra la discriminació de les dones en l'àmbit laboral, social, polític, etc.

-      Intentar aconseguir la regularització de dones i homes immigrants i la seva inserció social i laboral.

 FUNCIONS

 -     Organitzar actes reivindicatius sobre qualsevol tipus de desigualtat.

-      Oferir assessorament en temes d’igualtat a quadres, delegades/delegats i afiliades/afiliats de la USOC.

-      Negociar i assessorar, juntament amb les federacions i les unions, els plans d’igualtat a les empreses de més de 250 treballadors/ores, segons la Llei Orgànica de Març de 2007.

També en el cas  d’empreses  menys de 250 treballadors/ores, si així ho consideren l’empresa i els treballadors/ores.    

-       Negociar i signar plans d’igualtat intercentres en empreses d’àmbit estatal.

-       Divulgar, planificar i desenvolupar temes d’acció social dins del sindicat.

-       Programar i realitzar seminaris, jornades, conferències, en temes de dones i per la igualtat, dirigits a quadres, delegades /delegats i afiliades/afiliats de la USOC.

-       Participar com a assistent i/o ponent en actes, jornades, xerrades, etc. I informar-ne amb articles a la revista de “Catalunya Obrera”.

-       Publicar escrits d'opinió i d'informació en el Catalunya Obrera.

-       Editar periòdicament informació  sobre novetats i canvis sobre la Llei per la Igualtat, la Llei sobre l’eradicació de la violència masclista, la Llei de conciliació, la Reforma Laboral, etc.

-       Participar en les reunions convocades per la junta permanent de l’ Institut Català de les dones i en el Consell Nacional de les Dones de Catalunya.

-       Organitzar els actes del  8 de març, dia internacional de la Dona Treballadora i del 25 de Novembre, dia contra les violències de gènere.

-       Participar en  els grups de treball de la Taula de Ciutadania i Immigració.

 Serveis:

  • Assistència en temes laborals i jurídics
  • Informació en temes de gènere
  • Elaboració fulletons informatius
  • Servei jurídic sobre el paper de les dones en les negociacions col·lectives


Més informació:

Telf: 93 329 81 11
dona@usoc.cat