Unió Sindical Obrera de Catalunya Portada   |  Contacte   |  Login
USOC
Acció Sindical Sindicat Immigració Dones Joventut jubilats Serveis
Formació Comunicació" Legislació Normalització Afiliat
Ensenyament Usoc
Seguretat Privada USOC
Formació
Solidaritat Sotermun
Confederación USO
Confederació Europea de Sindicats
Confederació Sindical Internacional
USO-ASISA
NOTÍCIES
MANIFEST DE LA XARXA LABORAL DEL RAVAL CONTRA L'EXPLOTACIÓ LABORAL

Manifest XLR

“Explotació Laboral”…


La Xarxa Laboral del Raval aplega més de vint entitats de l’àmbit ocupacional. Es constitueix amb l’objectiu de sumar esforços, optimitzar recursos, afavorir el coneixement mutu i donar sortida a les persones que volen accedir al món laboral. Alhora esdevé pont de comunicació i treball entre  les empreses i les entitats de formació-inserció del Raval.

Segons la Organització Internacional del Treball (OIT), l’explotació laboral es classifica en tres categories principals: la imposada pel propi Estat amb finalitats econòmiques i/o polítiques, la vinculada a la pobresa i finalment, aquella explotació que sorgeix com a conseqüència dels efectes de la globalització i la migració. Així mateix, els països que presenten un major percentatge  d’explotació laboral són els que es troben en vies de desenvolupament i/o aquells en els que la situació de pobresa és extrema. No obstant això, aquest fenomen no sap de fronteres sinó de falta de consciència i escrúpols.

La situació econòmica actual a casa nostra contribueix a crear un entorn propici per a la reproducció de situacions d'explotació laboral, generant una major vulnerabilitat entre  alguns col·lectius de treballadors  que es troben en una situació menys privilegiada.

Segons diversos estudis, els sectors d'activitat més propicis  per a l'explotació laboral són l'hostaleria, la construcció, l'agricultura i l'ocupació domèstica. En aquests àmbits es concentren la gran majoria de les persones que atenem des de les entitats de la XLR. Sense cap dubte, les persones d’origen estranger que estan sotmeses als paràmetres establerts per la llei d'asil o estrangeria, i que la seva subsistència depèn exclusivament de les rendes del seu treball. Aquestes persones són sotmeses a condicions laborals en les que el denominador comú és l'incompliment, en ocasions, de la legalitat vigent en matèria laboral.

Cada vegada amb més assiduïtat des de les entitats de la XLR ens trobem amb experiències que posen en evidència les condicions en les que són relegades les persones estrangeres. En aquest sentit, detectem casos de privació dels drets més elementals: treballen jornades laborals sense tenir cap tipus de descans, excés  del nombre d'hores estipulades en el seu contracte  sense ser remunerades,  impagaments o retards en el  pagament de la prestació dels seus serveis, limitacions a la llibertat sindical, percepció de salaris i un llarg etcètera.  

Malauradament, aquest patró de conducta és creixent. Aquest fet desborda i paralitza l’actuació de les entitats de la XLR  dedicades a la defensa del drets, protecció i inclusió de les persones d’origen estranger, al trobar-nos davant la negació de les pròpies víctimes per denunciar les esmentades situacions, tot i rebre informació sobre els seus drets i orientació en com defensar-los, així com els recursos existents per a fer-ho.

La contínua explotació laboral, ha demostrat, al llarg de la història, que el descontent social sempre ha desembocat en una revolució col·lectiva per a eradicar la pobresa i aconseguir el benestar general.  

Per lluitar contra aquestes situacions, des de la XLR instem a ...... a:

1.- Engegar un sistema integral de recollida de dades que permeti conèixer la dimensió d'aquest fenomen,

2.- Redactar protocols d'actuació entre els agents implicats,

3.- Reforçar la inspecció laboral,

4.- Engegar campanyes de sensibilització social.27/09/2014

Untitled Document <<Tornar